22a. Gyerektúra az Almási-várhoz

Sztána – Szőlőhegy – Almási-vár – Váralmás

10 km

7 óra

Könnyű

180 m

320 m

részletek

22a. Gyerektúra az Almási-várhoz

Túra részletei

Útvonal: Sztána – Szőlőhegy – Almási-vár – Váralmás

Kategória:

Indulás: 10:00

Minősítés: Könnyű

Távolság: 10 km

Táv busszal: 15 km

Menetidő: 7 óra

Létszámkorlát: 95 fő

Teljes szintemelkedés: 180 m

Teljes szintereszkedés: 320 m

Túradíj: 15 lej

Napok: szerda

Túravezetők

Antal Noémi
Antal Noémi
Dobos_Irisz_Barbara_web
Dobos Írisz Barbara
Krecsi_Agnes_web
Krécsi Ágnes
Res Katalin
Rés Katalin
Szabó_Csilla_web
Szabó Csilla

Térkép/magassággörbe:

A fennmaradt dokumentumok alapján 1370-ben már létezett az Almási-vár – Lonay Arthur felvétele

Leírás

22a. Gyerektúra az Almási-várhoz

A túra a Kék Iringó panziótól indul, a falu központján áthaladva a zsoboki útra térünk rá röviden, majd a Szőlőhegyet célozzuk meg. Az első 2 km napsütötte szántóföldi utakon vezet, ezért ajánlott a kalap, a naptej használata. Az erdőbe érve a Szőlőhegy gerincéről kitekinthetünk a felhagyott gyümölcsösökre, szőlősökre, amelyek mára becserjésedtek, kedvező élőhelyek az énekesmadarak számára. Aki gombászni szeret, visszajöhet ősszel megkóstolni a sötét trombitagombát.

A gerincen többnyire erdei ösvényen haladva érjük el a túra végcélját, az Almási-vár megmaradt romjait. A fennmaradt dokumentumok alapján 1370-ben már létezett az Almási-vár, amelyet 1627-ben újjáépítettek, majd 1658-ban a tatár-török seregek felgyújtották, mára csak a belső vár öregtornyának 20 méter magas romjai maradtak. A várlátogatás után lesétálunk a nagyjából 1 km-re lévő Váralmásra és busszal érkezünk vissza Sztánára.

A pihenőket az időjárás, a természeti látnivalók és a résztvevők igényeinek megfelelően tartjuk.

Megkérünk minden jelentkezőt, hogy figyelmesen olvassa el a leírást, különös tekintettel a túra hosszára és a szintkülönbségre, gondolja át és reálisan mérje fel, hogy mennyit bírnak a gyerekei.

 

A leírást készítette: Szabó Csilla

 

Az Almási-vár története

Az Almás-patak völgye fölé emelkedő hegysor egyik csúcsán magasra emelkedő vártorony romja már messziről feltűnik az arra kirándulónak.

Fennmaradt írásos dokumentum arról tanúskodik, hogy a vár már 1370-ben létezett. Ekkor keltezett oklevél említi először a várat, amelyet egykor Dezsővárának is neveztek, utalva arra, hogy építtetője talán Györk fi a Dezső lehetett, aki Borsa Kopasz nádor lázadásakor (1317) szembekerült Károly Róbert királlyal, és ezért elveszítette birtokát. Ezt követően királyi vár lett, amíg Nagy Lajos király Almás váruradalmát Pelsőci Bebek György kincstartónak adományozza (1370), akinek a családja egy évszázadon át birtokolta. Bebek Imre erdélyi vajda fi a, Pál hűtlenség miatt 1469 körül elvesztette Almást. 1470-ben Mátyás király a várat és a hozzá tartozó uradalmat unokatestvérének, Dengelegi Pongrácz János erdélyi vajdának adományozta. 1501–1504 között Corvin János birtokolta, halála után özvegye, Frangepán Erzsébet birtoka. Birtokcserék és hozományok útján Balassa Imre erdélyi vajda tulajdonába került.

A mohácsi csatát követő hatalmi harcok idején az almási vár fontos szerepet játszott. Erdély vajdái, Majlád István és az almási vár akkori tulajdonosa, Balassa Imre beavatkoztak a Szapolyai János és I. Ferdinánd császár közti hatalmi harcokba Ferdinánd oldalán. Szapolyai János serege, amelyet Török Bálint vezetett, 1540 áprilisában megostromolta és elfoglalta Almás várát.

Később, 1551-ben Castaldo császári tábornok sikertelenül ostromolta.

Az egymást követő ostromok teljesen romba döntötték a várat. 1593-ban elpusztult erősségként említik. 1594-ben Báthory Zsigmond fejedelem az almási birtokot Csáky Istvánnak, az erdélyi sereg főkapitányának adományozta, aki újjáépítette a várat. Csáky István vezette az erdélyi seregeket az Erdélyt elfoglaló Vitéz Mihály havasalföldi vajda ellen. A vajda segítségére érkező császári hadsereg, Giorgio Basta generális vezetése alatt, 1602-ben ostromzár alá vonta Almás várát, amelyet őrsége rövid ostrom után feladott. Basta generális felkoncoltatta a lefegyverzett őrséget, majd felgyújtatta és leromboltatta a várat.

Az 1627-es újjáépítés után az almási vár hadászati fontossága megnőtt: Sebes várával együtt egy olyan várrendszer részét képezték, mely Erdély nyugati határát őrizte. II. Rákóczi György sikertelen lengyelországi hadjárata miatt az Erdélyt pusztító török-tatár seregek 1658 szeptemberében Almás várát is felgyújtották. A romba dőlt várat többé már nem építették újjá. Ettől kezdve Almás vára mint erődítmény megszűnt létezni. Azóta fokozatosan pusztuló rom.Az almási várból csak a felsővár magja, a 15 m magas, kb. 10×10 m alapterületű torony romjai maradtak meg, amelynek északi és nyugati falai még napjainkban is szinte épségben állnak, másik két fala viszont, sajnos, már csak alig kivehető csonk. (A szöveg forrása ide kattintva tekinthető meg.)

További túrák